+44 20 3608 6157 / +1 866 681 3963
INTERCOMBASE TRANSLATION SERVICES

Norsk Oversettelse

Forespørsel om oversettelse
Forespørsel om pris
Språk
Lingvistikk er et svært bredt forskningsfelt, som ikke kan behandles tankeløs. Den omfatter studiet av språkform, mening, bruk og kontekst. «Intercombase» er en seriøs organisasjon, når det gjelder språk og oversettelse, fordi vi tror at gjensidig forståelse kan forene oss alle. Våre tjenester omfatter oversettelse fra engelsk til mange språk som er nevnt nedenfor, og vice versa.
Vårt firma tilbyr kunder høy kvalitativ og personlig oversettelsestjenester som er riktig og rett. Våre språkspesialister er bærere av flere enn 140 språk over hele verden. Vi har også oversettere som er bærere av ulike deler av kloden(Vi har oversetterne fra ulike deler av verden). De er våre nøkkelpersoner, fordi de er kjent med ulike kulturelle behov og kjennetegn ved målgruppen. I tillegg er våre språkbærere i stand til å eliminere eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan oppstå i oversettelsesprosessen.
Oversettelse til flere enn 40 språk
Nøyaktighet er nøkkelen til en god transkripsjon og oversettelse. Derfor ved å ansette en erfaren lingvist og oversetter, kan vi få resultat som vi forventer. Heldigvis er våre ansatte i stand til å oversette tekster og forretningsdokumenter, artikler, tidsskrifter, oppslagsbøker, forskningsrapporter, offisielle og juridiske dokumenter, tematiske studier, økonomiske studier og så videre, fra ett språk til et annet.
Trans for næringslivet
 Alle Kompetanseområder
One-stop-løsning for din virksomhet og industri
 Dokument Oversettelse, Website oversettelse, og mer ...
Beste Oversettelses priser
Fra så lavt som 0,07 euro per kilde ord
Native talende Oversettere
Over 1000 lingvistikk og tekniske eksperter
Språk Oversettelse
Sette mellom norsk og over 40 andre språk
Norsk oversettelse
Asiatiske språk
Denne regionen er ofte kalt "smelteovn" på grunn av dens forskjellige kulturelle påvirkninger. Det amerikanske språket har blitt påvirket av ulike kulturer av innfødte indianere, latinamerikanere, asiater, afrikanere og europeere. Selv om 31 av de 50 landene har gjort engelsk sitt offisielle språk, har regionen fortsatt ingen offisielt språk.
Forskjellige språktyper:
• Engelsk
• Spansk
• Russian
• Dansk
• Hawaiisk eller polynesisk
• Nederlandsk
• Portugisisk og mange andre
Kunst, musikk og litteratur er en viktig del av asiatisk kultur. Disse mennesker er følsomme for bevaring av sin historie, og derfor er det viktig at oversettelsen blir gjort nøyaktig. Våre spesialister er perfekt i flere asiatiske språk som er nevnt nedenfor:
Japansk
Koreansk
Vietnamesisk
Tagalog
Kinesisk
Khmer
Urdu
Malayisk
Mandarin (dialekt)
Macao (dialekt)
Standars kantonesisk (dialekt)
Sanskrit
Panjabi
Sindhi og andre
  
Midtøsten-land er stolte av sin språklige arv. De har fem hoved språk, nemlig: arabisk, persisk, tyrkisk, berbisk og kurdisk.
Vi kan oversette ulike dokumenter i følgende Midtøstens språk:
• Arabisk
• Persisk
• Tyrkisk
• Berbisk
• Kurdisk
• Herbaisk
• Koroshi
• Romanes
• Egyptisk
• Bengali
• Somalisk og andre
Språk av Nord og Sør Amerika 
Midtøstens språk
 Europeiske språk
De fleste europeiske språk er preget av sin fonologi, hvor er mange stans, flere strupe og nasal konsonanter, ofte oppstår aspirasjon. Disse særegenheter fører til det faktum at studiet av disse språkene blir skremmende og deprimerende. Heldigvis finnes det våre eksperter, som vil lære, og vil oversette for deg.
Våre oversettere snakker flyttende følgende europeiske språk:
• Russisk
• Fransk
• Italiensk
• Gresk
• Tsjekkisk
• Keltisk
• Svensk
• Islandsk
• Tysk
• Spansk
• Albansk
• Latin
• Rumensk
• Portugisisk
• Tyrkisk og andre
Språk
Hvis du ikke ser på listen det språket du ønsker, kan du sende oss din forespørsel, for vi har eksperter som kan oversette fra og til alle språk, avhengig av det du foretrekker.
Hvert språk representerer en annen region og en annen kultur. Hvert land har sine ulike syn på sin arv og sine dialekter, så det anbefales å ta kontakt med eksperter i disse landene. Dermed vil du ikke ha problemer med å lære lokale dialekter og vil unngå eventuelle feil som kan fornære kulturelle særtrekk som har hver region.
Oversett dokumentet!
Be for oversettelse!
5.00 (1)